Formål

Formål med lægesekretærkonferencen efteråret 2017

Med konferencen ønsker vi at give inspiration til at øge glæden ved at gå på arbejde. Dette ønsker vi at gøre gennem humoristiske og motiverende indslag fra forskellige foredragsholdere, der på hver sin måde formidler budskabet.

Vores emnevalg har været oplagt, idet mange af vores praktiksteder på Aarhus Universitetshospital står overfor en udflytning til super sygehuset i Skejby.
Vi oplever, at det har stor indflydelse på arbejdsglæden og samarbejdet i hverdagen.

Arbejdsglæde ser vi som et fælles ansvar, som kan påvirkes af vores handlinger,
tanker og adfærd.